Πληροφορίες & Πωλήσεις

Philoktimatiki Public LTD
20, 25th March Str., Office 101
P.O Box 277785 Engomi
2433 Nicosia - Cyprus

Tel: + 357 22591919
Mobile: +357 614287
Fax: + 357 22591818
Email: info@philoktimatiki.com

Architects:
EPITESSERA ARCHITECTS